System net-billing

Mimo że nowy system rozliczania energii z fotowotaiki (net-billing) – funkcjonuje już od lipca 2022 r. wciąż wiele osób zadaje nam pytania:

  • Jak działa system net-billing – nowy system rozliczania fotowoltaiki?
  • Po jakiej cenie sprzedaje się energie z fotowoltaiki?
  • Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

Każda instalacja fotowoltaiczna przyłączona do sieci po 1 kwietnia 2022  jest rozliczana w tym systemie.

Net-billing – system rozliczeń fotowoltaiki

Jak działa system net-billing – nowy system rozliczania fotowoltaiki

System net-billingu  opiera się na sprzedaży energii fotowoltaicznej wprowadzonej do sieci, która przeliczana jest na wartość pieniężną w złotówkach. Wartość ta trafia na wirtualne konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Z tego rachunku prosument płaci za energię elektryczną pobieraną z sieci. Jest to tak zwana lokata prosumencka. Jej wartość można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia na konto. W międzyczasie wprowadzane są kolejne środki za energię z fotowoltaiki z kolejnych miesięcy, ale w pierwszej kolejności wycofywane są z depozytów środki najstarsze. Jeśli po roku zgromadzone środki okażą się niewykorzystane, prosument otrzyma 20% ich wartości. Jest to sposób na uniknięcie zbyt dużej rozbudowy instalacji.

Po jakiej cenie sprzedaje się energie z fotowoltaiki?

Cena sprzedaży nadwyżki energii (prądu) z fotwoltaiki ustalana jest jako wartość średnia ceny prądu z poprzedniego miesiąca. Cena z lutego obowiązuje cały marzec, itd. Oficjalna cena sprzedaży nadwyżki jest publikowana na oficjalnej stronie Polskie Sieci Energetyczne

https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej

Dość istotną kwestią, o której nie wiele mówi się w kontekście miesięcznej rynkowej ceny energii jest fakt, że może być ona korygowana. Jeśli PSE zmniejszy stawki w drodze korekty, sprzedawca energii uwzględni to, stosownie pomniejszając zawartość konta prosumenckiego. A jeśli stawki by wzrosły, zwiększy się również depozyt.

Instalacja fotowoltaiczna  na gruncie, panele FullBack
Instalacja Fotowoltaiczna na gruncie od Ardor Solis

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

Gdy budynek potrzebuje energii elektrycznej z sieci a instalacja fotowoltaiczna nie jest wystarczająca, należy ją kupić. Cena kupna energii zależy od stawki, po której właściciel licznika standardowo kupuje energię elektryczną.

Depozyt prosumencki może być wykorzystany tylko do pokrycia należności za energię elektryczną.

Ważną kwestią jest to, że w systemie net-billingu właściciel instalacji ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

Długość okresu zwrotu inwestycji w instalację zależy od wydatków poniesionych na wejściu. Program Mój Prąd 4.0. stwarza możliwości uzyskania nawet 20 500 zł. Jednym z warunków jest przejście na system net-billing. To jeszcze jedno potwierdzenie opłacalności tej formy rozliczania własnej produkcji prądu.

https://mojprad.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę Fotowoltaiki

Skontaktuj się z nami przez formularz

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz koszt Twojej nowej instalacji.

Przeczytaj też nasz poprzedni wpis:

Formularz kontaktowy dotyczący instalacji fotowoltaicznej - Zapytaj o wycenę

Zgoda

1 + 1 =

wycena fotowoltaiki