Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej o mocy większej od 6KW

Jeśli rozważając instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu lub firmy martwisz się o kwestie związane z jej bezpieczeństwem, jest kilka zagadnień z którymi musisz się zapoznać. Troska o bezpieczeństwo swoje i bliskich to dobry ruch i rozsądne podejście. Instalacja fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja elektryczna, może kojarzyć się z pewnym ryzykiem. Czy są powody do zmartwień? Czy znaczenie ma tutaj moc instalowanych paneli fotowoltaicznych? Jak należy podejść do kwestii, jaką jest ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej o mocy większej od 6kw?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika, a bezpieczeństwo pożarowe

Instalacja fotowoltaiczna nie przyczyni się do zwiększenia ryzyka pożaru. Badania zostały przeprowadzone na grupie 1,3 miliona instalacji fotowoltaicznych. Wzięta została pod uwagę zarówno fotowoltaika dla firmy, jak i dla domu oraz dla gospodarstw rolnych. Analizy mówią, że pożary wynikają głowie z błędów instalatorskich lub zastosowania niekompatybilnych złączek MC4. Jeszcze innym czynnikiem pożarów są wyładowania atmosferyczne, dlatego najważniejszą kwestią w ramach bezpieczeństwa pożarowego jest stosowanie wysokich standardów instalacyjnych.

Fotowoltaika z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Na tą chwilę brak jest konkretnych wytycznych w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych fotowoltaicznej i urządzeń fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 6,5 kW. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany przy kubaturze strefy pożarowej od 1000 m3, dlatego nie każdy budynek musi go posiadać. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w takiej instalacji pozwala jedynie na wyłączenie napięcia. Wiele wskazówek na temat spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdziesz w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk. Zawiera on ważne kwestie dotyczące projektowania, montażu i odbioru instalacji pv (ang. photovoltaic system, PV). Żeby zapewnić bezpieczeństwo pożarowe oraz zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej należy m.in.:

  • umieszczać zabezpieczenia w miejscu przyłączenia instalacji pv na budynku,
  • oznakować w odpowiedni sposób trasy kablowe,
  • wykonywać połączenia dc przy użyciu szybkozłączarek.

Jeśli budynek posiada strefy pożarowe zaleca się:

  • montaż falowników pv poza strefą pożarową,
  • zachowywać odległość modułów pv od ścian oddzielenia ppoż,
  • dać oznakowanie informujące o obecności instalacji (też przy przycisku PWP).
Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Uzgodnienia z rzeczoznawcą spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podstawą prawną w zakresie uzgodnienia ppoż jest Ustawa Prawo Budowlane, która weszła w życie 19.09.2020 roku. Uzgodnieniu podlega charakterystyka pożarowa,wyposażenie urządzeń pv w środki ochrony przed pożarem, informacja o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty oraz przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań przez jednostki gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej.

Fotowoltaika o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kw

Instalacje fotowoltaiczne, których łączna moc modułów jest równa albo przekroczy 6,5 kwp wymagają potwierdzenia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego, inwestor musi zgłosić ten fakt do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Na wykonanie instalacji o mocy przekraczającej 50kW, niezbędne jest pozwolenie na budowę. To samo tyczy się dużych magazynów energii.

Ochrona przeciwpożarowa Instalacji fotowoltaicznej- jak zabezpieczyć przed pożarem

Chociaż wystąpienie pożaru przez instalacje jest mało prawdopodobne, i tak się zdarza. Przewody instalacji Pv powinny być prowadzone od modułów do falownika w wyznaczonych trasach. Przewody nie mogą być nadmiernie ściśnięte ani nie mogą ciasno przechodzić przez otwór, aby nie doszło do uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Należy je zabezpieczyć w miejscach przejść przez dach i ostre elementy. Instalacja fotowoltaiczna powinna być wykonana z wysokiej trwałości elementów oraz posiadających certyfikat bezpieczeństwa. W innym wypadku nie będą mogły działać działać bezpiecznie. Najlepiej zamontować instalacje na podłożu niepalnym, zawierającym niepalną instalacje cieplną (np. wełnę skalną).

Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Jak szybko zwróci się instalacja fotowoltaiczna

Przy omawianiu opłacalności instalacji nie unikniemy kwestii kosztów montażu. Jeśli energia w Polsce będzie droższa, a niestety to jest niemal pewne, tym więcej będzie można oszczędzić dzięki panelom fotowoltaicznym. Jeśli już zdecydujemy się na kupno, nie warto oszczędzać na falowniku-inwerterze. Nie możemy tez przesadzić z wielkością paneli, dlatego że nadprodukcja prądu nie jest nikomu potrzebna, przyczyni się do większych wydatków których nikt nie chce.

Podsumowanie

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej to czynnik na który instalator musi zwracać szczególną uwagę. Zakres obowiązków prawnych zwiększył się dodatkowo uaktualnieniem ustawy o prawie budowlanym. Każda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kwp musi być uzgodniona z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dostępne na rynku środki ochrony indywidualnej powinny zapewniać bezpieczeństwo strażaków, który będą działać w obrębie instalacji pv.

Przyczyny pożaru fotowoltaiki - wykres | Ardorsolis

Zobacz też nasz poprzedni wpis Solary, czy fotowoltaika – na co się zdecydować?

Formularz kontaktowy dotyczący instalacji fotowoltaicznej - Zapytaj o wycenę

Zgoda

13 + 15 =

wycena fotowoltaiki