Magazyn Energii

Infrastruktura sieciowa niskiego i średniego napięcia w wielu częściach Polski jest przestarzała. Od wielu lat nie była modernizowana i nie jest przystosowana do podłączenia dużej ilości mikroinstalacji. Rosnąca liczba instalacji prosumenckich staje się problemem dla zakładów energetycznych, ponieważ powodują one przeciążenia sieci.

Magazyn energii ma kluczowe znaczenie dla instalacji fotowoltaicznych, ponieważ pozwalają na gromadzenie energii w czasie, gdy jest jej nadmiar, aby następnie wykorzystać ją, gdy jest ona potrzebna.. Dzięki temu można zredukować ryzyko awarii i zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej, nawet w przypadku nieprzewidywalnych zmian w produkcji lub popycie na energię.

Magazyn Energii – Budowa

System magazynowania energii słonecznej składa się z kilku elementów:

  • Baterie – służą do magazynowania energii elektrycznej w czasie, gdy panele fotowoltaiczne wytwarzają więcej energii, niż jest potrzebne do zasilania urządzeń. Baterie są zwykle wykonane z litowo-jonowych akumulatorów, które mają dużą gęstość energii i długą żywotność.
  • Inwerter – służy do przetwarzania prądu stałego, który jest wytwarzany przez panele fotowoltaiczne, na prąd zmienny, który jest potrzebny do zasilania urządzeń w domu lub firmie. Inwerter może również kontrolować proces ładowania i rozładowywania baterii.
  • Monitoring – pozwala na monitorowanie wydajności i stanu baterii, co pozwala na optymalizację pracy całego systemu.
  • System zarządzania – umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie pracy całego systemu.

Dzięki systemowi magazynowania energii słonecznej, instalacja fotowoltaiczna może zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej, nawet w przypadku braku wystarczającej ilości światła słonecznego. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku awarii sieci elektrycznej lub w okresach, gdy nasłonecznienie jest niskie.

Magazyn energii

Magazyn energii – Wyjaśniamy jak działa

Magazyn energii z fotowoltaiką jest systemem, który umożliwia przechowywanie energii elektrycznej w celu jej wykorzystania w późniejszym czasie. Działanie tego systemu jest oparte na panelach fotowoltaicznych, które wytwarzają energię elektryczną podczas nasłonecznienia oraz na bateriach, które służą do przechowywania tej energii.

Gdy panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, inwerter przetwarza ją z prądu stałego na prąd zmienny, który jest wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych w domu lub w firmie. Jeśli jednak panel fotowoltaiczny wytwarza więcej energii, niż jest w stanie ją wykorzystać w danym momencie, nadmiar energii jest kierowany do baterii, w której jest magazynowany.

Gdy panele fotowoltaiczne przestają wytwarzać energię elektryczną, np. gdy jest ciemno lub pada deszcz, energia elektryczna jest pobierana z baterii, a inwerter przetwarza ją z powrotem z prądu stałego na prąd zmienny, który zasila urządzenia elektryczne w domu lub w firmie.

Jeśli poziom naładowania baterii spada poniżej określonego poziomu, system zarządzania uruchamia proces z wykorzystaniem energii elektrycznej z sieci lub z paneli fotowoltaicznych, jeśli są one w stanie wytworzyć wystarczającą ilość energii. Dzięki temu, system magazynowania energii słonecznej pozwala na ciągłe zasilanie urządzeń elektrycznych, nawet w sytuacjach, gdy panel fotowoltaiczny nie wytwarza wystarczającej ilości energii, a także na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

Warto jednak pamiętać, że dobór odpowiednich paneli fotowoltaicznych i falownika, a także właściwe zaprojektowanie i wykonanie systemu magazynowania energii słonecznej, jest kluczowe dla uzyskania optymalnej wydajności i długości życia całego systemu.

Magazyn energii są potrzebne z kilku powodów:

  1. Magazyn energii umożliwia przechowywanie nadmiaru energii wyprodukowanej w okresach o niskim zapotrzebowaniu i oddawanie jej do sieci w okresach o wysokim zapotrzebowaniu, co zapewnia stabilność sieci.
  2. Magazyn energii zwiększa niezależność energetyczną, szczególnie dla systemów energetycznych w odległych miejscach. W takich przypadkach magazyny energii mogą przechowywać energię wyprodukowaną z lokalnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub wiatraki, co pozwala na uniknięcie potrzeby importowania energii z innych źródeł.
Magazyn Energii

Magazyn energii – Mój Prąd

Mój Prąd to polski program rządowy, który ma na celu wsparcie produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne. W ramach programu Mój Prąd właściciele budynków mogą otrzymać dotacje na instalację paneli fotowoltaicznych, które pozwolą na produkcję energii elektrycznej do zaspokojenia własnych potrzeb.

Magazyn energii jest istotnym elementem programu Mój Prąd, ponieważ umożliwia właścicielom instalacji fotowoltaicznych przechowywanie wyprodukowanej energii i jej wykorzystanie w momencie, gdy fotowoltaika nie jest w stanie wygenerować wystarczającej ilości energii, np. w nocy. Dzięki magazynom energii właściciele instalacji fotowoltaicznej mogą być bardziej niezależni od sieci energetycznej i zaspokajać swoje potrzeby energetyczne z wykorzystaniem energii produkowanej na miejscu.

Magazyn energii w ramach programu Mój Prąd jest wspierany przez rząd, który oferuje specjalne dotacje na ich zakup i instalację. Dzięki temu koszt zakupu i instalacji magazynów energii jest obniżony, co przyczynia się do zwiększenia liczby właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy decydują się na takie rozwiązanie.

Więcej informacji znajdziecie na stronie

https://mojprad.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę Magazynów Energii

Skontaktuj się z nami przez formularz

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz koszt Twojej nowej instalacji.

Przeczytaj też nasz poprzedni wpis

Formularz kontaktowy dotyczący instalacji fotowoltaicznej - Zapytaj o wycenę

Zgoda

13 + 14 =

wycena fotowoltaiki